เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัท ฟีนิกซ์ ฯ ประกอบด้วย บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด,
บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จำกัด และ บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จำกัด

กลุ่มบริษัท ฟีนิกซ์ ฯ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538

โดย คุณเพ็ญสุข จีรังค์สรรพสุข และคุณวัฒนา จีรังค์สรรพสุข เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายชุดมอเตอร์ความเร็วสูงสำหรับเจาะ ตัด กรอ และเปิดกะโหลกศีรษะ (High Speed Drill) โดยได้รับคำแนะนำจาก นายแพทย์ อภิชาญ ภู่ตระกูล ประสาทศัลยแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ประเทศไทยในขณะนั้นยังขาดแคลนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการเจาะ ตัด กรอ และเปิดกะโหลกศีรษะ บริษัทฯ จึงได้เริ่มนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าชุดมอเตอร์ดังกล่าว โดยบริษัทมีความมุ่งหวังว่าจะทำให้การเปิดกะโหลกศีรษะด้วยมอเตอร์ความเร็วสูงนั้น เป็นการยกระดับมาตรฐานการเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง และประสาทศัลยแพทย์จะสามารถทำการผ่าตัดด้วยความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน และได้รับเกียรติจากสมาคมประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันได้รับอนุมัติตาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 16ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 ให้เป็น “วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย”) ให้ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ (Cadaveric Workshop) เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการเปิดกะโหลกศีรษะ การผ่าตัดสมอง และกระดูกสันหลัง จากศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายท่าน เช่น Dr.Takanori Fukushima Dr. Albert Rhoton และ Dr. Larry Khoo โดยบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคม และได้รับเกียรติให้ทำงานเบื้องหลังเพื่อสนับสนุนงานประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระมหามงคลสมัยที่ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ร่วมกับ สหพันธ์ประสาทศัลยแพทย์โลก (WFNS) และสมาคมประสาทศัลยแพทย์แห่งอาเซียน โดยจัดประชุมที่ จังหวัดภูเก็ต ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เมื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (อดีตประธาน Asian Federation of Foot and Ankle Surgeon) ให้นำผลิตภัณฑ์ชนิด ข้อเท้าเทียม (Total Ankle Arthroplasty) เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทำให้บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่การเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านกระดูกและข้อ โดยบริษัทฯ ยังยึดหลักการทำงานและนโยบายเดิม คือจะต้องมีความเฉพาะทาง โดยเริ่มต้นที่อนุสาขาการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า และอนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกและข้อขนาดเล็ก

ในปี พ.ศ. 2559

บริษัทฯ ได้รับการอนุเคราะห์อีกครั้งจากประสาทศัลยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง โดยได้รับความเชื่อมั่นมอบหมายให้บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็กด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Spine Surgery) ซึ่งมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือในระดับโลก ในการนี้เป็นอีกโอกาสที่ทำให้บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมทางวิชาการ และได้รับเกียรติให้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการผ่าตัดแบบ Live Demonstration มากมาย และได้ทำงานร่วมกับศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และประสาทศัลยแพทย์ผู้ทรงเกียรติหลายท่าน
ด้วยกิจกรรมทางวิชาการและความอนุเคราะห์จากศัลยแพทย์ทุกท่านตลอด 25 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯจึงได้มีการขยาย เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะทาง
มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆ ของโลก โดยกำหนดราคาให้เหมาะสมกับประเทศไทยและสิทธิ์เบิกจ่ายต่างๆ
เพื่อให้ไม่เป็นภาระกับผู้ป่วย

บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะเดินหน้านำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาอันเหมาะสม
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการรักษา
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในประเทศไทยต่อไป