ข่าวสาร / กิจกรรม
รู้จัก “ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test” รู้ผล COVID-19 ใน 20 นาที
July 11, 2021

“ชุดทดสอบอย่างง่าย Rapid Test ชนิด Antigen” กำลังจะมาเป็นทางออกให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้รู้ผลเร็วขึ้น เพราะปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แพร่กระจายได้เร็วขึ้นเทียบเท่าสายพันธุ์อังกฤษ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเกือบหลักหมื่นต่อวัน

8 ก.ค. ที่ผ่านมา ประเด็นการใช้ Rapid Antigen Test ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุม EOC ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) ของกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลราคา Rapid Antigen Test ว่าถ้าเข้าเกณฑ์ สปสช. จะเบิกจ่ายได้ไม่เกินรายละ 450 บาท และในหน่วยบริการไม่เกิน 600 บาท

รู้จัก “Rapid Test Covid-19” ชนิด Antigen คืออะไร

Rapid Test ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ไปแล้วนั้นมีทั้งชนิด Rapid Antigen Test และ Rapid Antibody Test แต่ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันด้านการอ่านและแปลผล ดังนี้

 
  • เมื่อได้รับเชื้อ จะตรวจไม่พบในชุดตรวจ Rapid Antigen Test และ Rapid Antibody Test
  • หลังรับเชื้อ 3-5 วัน เริ่มตรวจพบเชื้อด้วย Rapid Antigen Test ในผู้ป่วยบางราย ต้องทำการตรวจซ้ำ ส่วนวิธี Rapid Antibody Test จะตรวจไม่พบ
  • หลังรับเชื้อ 5-14 วัน จะตรวจพบในชุดตรวจ Rapid Antigen Test ส่วนการตรวจในชุดตรวจ Rapid Antibody Test จะพบในบางราย หรือพบในระยะเวลา 10 วันหลังรับเชื้อ
  • เมื่อหายป่วยแล้ว จะตรวจพบในชุดตรวจ Rapid AntibodyTest แต่ไม่พบในชุดตรวจ Rapid Antigen Test

 

อ้างอิงระยะเวลาการตรวจต่อรอบจากคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุระยะเวลาการตรวจต่อรอบของวิธีการตรวจต่างๆ ดังนี้

  • Realtime RT-PCR ด้วยเครื่อง Automate ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ต่อ 96 - 384 ตัวอย่าง
  • Rapid Antigen Test ด้วยเครื่องอ่านสีบน Strip Test ใช้เวลา 15 - 20 นาที ต่อ 1 ตัวอย่าง

Rapid Test ใช้ตรวจหา Covid-19 อย่างไร

การใช้ Rapid Antigen Test ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้ไม่แสดงอาการ วิธีการใช้งานบนชุดตรวจ Rapid Antigen Test นี้ อ่านผลด้วยตามเปล่าได้ใน 15 นาที หลังจากหยดตัวอย่างบนแผ่นไนโตรเซลลูโลส

ผู้ที่มีเชื้อโควิด-19 ในร่างกายหลังรับเชื้อมาแล้ว จะปรากฏแถบสีบริเวณตำแหน่งที่ตรวจจับ Antigen บนแผ่นไนโตรเซลลูโลส

ภาพหลักการแสดงและขั้นตอนทดสอบด้วย Antigen Rapid Test จาก www.acebiolab.com/TW/news/44

ข้อจำกัดคือ ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ในปัจจุบันมีความจำเพาะเพียงร้อยละ 30-80 ดังนั้นเมื่อพบผล Antigen แล้วควรส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ต่อไป

ชุดตรวจโควิด Rapid Test เป็นชุดทดสอบเพื่อทราบผลการติดเชื้อโควิดอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา หน้าตาของชุดทดสอบ Rapid Test คล้ายกับที่ตรวจครรภ์ แต่ใช้งานไม่เหมือนกัน จัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ควรนำมาตรวจให้กันเอง

รายชื่อ 24 ชุดตรวจ Rapid Antigen Test สำหรับ Covid-19 ที่ผ่าน อย.

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2564

1. STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test ผลิตโดย SD Biosensor, Inc นำเข้าโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2. Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (nasopharyngeal) ผลิตโดย Abbott Diagnostics Korea Inc. นำเข้าโดย บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
3. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test และ SARS-CoV-2 Antigen Control ผลิตโดย SD Biosensor, Inc นำเข้าโดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. BIOCREDIT COVID-19 Ag ผลิตโดย RapiGEN INC. นำเข้าโดย บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด
5. Instant-View-Plus COVID-19 Antigen Test ผลิตโดย ALFA SCIENTIFIC DESIGNS,INC. USA นำเข้าโดย บริษัท ตรีปัญญา จำกัด
6. BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS ผลิตโดย BIOSYNEX SWISS SA ,SWITZERLAND นำเข้าโดย บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
7. Humasis COVID-19 Ag Test ผลิตโดย Humasis Co.,Ltd. Republic of Korea นำเข้าโดย บริษัท ทรู เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8. Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) ผลิตโดย Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd. China. นำเข้าโดย บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
9. COVID-19 Rapid Antigen Test ผลิตโดย Reszon Diagnostic International Sdn. Bhd. Malaysia นำเข้าโดย บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
10.Sofia SARS Antigen FIA ผลิตโดย Quidel Corporation. USA นำเข้าโดย บริษัท ซี เมดิค จำกัด
11. Exdia COVID-19 Ag ผลิตโดย Precision Biosensor Inc. Republic of KOREA. นำเข้าโดย บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด
12. OnSite COVID-19 Ag Rapid Test ผลิตโดย CTK Biotech, Inc. USA นำเข้าโดย บริษัท ซี เมดิค จำกัด
13. CerTest SARS-CoV-2 ผลิตโดย CERTEST BIOTEC S.L., SPAIN นำเข้าโดย บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
14. STANDARD F COVID-19 Ag FIA และ STANDARD COVID-19 Ag Control ผลิตโดย SD Biosensor Inc. Republic of Korea. นำเข้าโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
15. BIOCREDIT COVID-19 Ag ผลิตโดย RapiGEN, Inc., Republic if KOREA นำเข้าโดย บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด
16. FORA COVID-19 Antigen Rapid Test ผลิตโดย TaiDoc Technology Corp., Taipei City Taiwan นำเข้าโดย บริษัท เมดิทอป จำกัด
17. Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test ผลิตโดย Panion&BF Biotech Inc. Xizhi Factory, Taiwan. นำเข้าโดย บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด
18. COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) ผลิตโดย Acro Biotech, INC. U.S.A นำเข้าโดย บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
19. COVID-19 Antigen Test Kit ผลิตโดย Lansion Biotechnology Co., Ltd., China. นำเข้าโดย บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
20. AFFINOME COVID-19 Ag Rapid Test Cassette ผลิตโดย บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ประเทศไทย
21. 2019-nCoV-Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold immunochromatography) ผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. , P.R. China นำเข้าโดย บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จำกัด
22. Humasis COVID-19 Ag Test ผลิตโดย Humasis Co., Ltd. Republic of Korea นำเข้าโดย บริษัท ลาโบตรอน จำกัด
23. Trueline COVID-19 Ag Rapid Test ผลิตโดย MEDICON CO., LTD Vietnam นำเข้าโดย บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จำกัด
24. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) ผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd P.R. China นำเข้าโดย บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมติเห็นชอบ Rapid Antigen Test จะเริ่มกระจายใช้ในสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง และมีผู้เชี่ยวชาญอ่านผล ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/