ข่าวสาร / กิจกรรม
เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานสำหรับงาน CSSD
July 22, 2021

37 เครื่องมือพื้นฐาน ที่ CSSD ต้องรู้

รายชื่อเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายกลางต้องรู้เพื่อจะได้เรียกได้อย่างถูกต้อง เขียนได้อย่างถูกต้อง สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง
 
รายการทั้งหมดเป็นรายการเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด ที่มีการห่อแยกต่างหากจากเซ็ตเครื่องมือหลักเฉพาะ ซึ่งอาจมีการเรียกใช้เสริมเพิ่มเติม และทางหน่วยจ่ายกลางต้องมีการเตรียมแยกต่างหาก
 

Cutting/Dissecting ตัด / ผ่า

 1. ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3 Knife handle  No.3
 2. ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 4 Knife handle  No.4
 3. ด้ามมีดผ่าตัด ยาว เบอร์ 3 Knife handle  long No.3
 4. ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 7 Knife handle  No.7
 5. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อบาง เส้นเลือด Metzenbaum Scissors
 6. กรรไกรตัดไหม Scissors

Suturing เย็บ

 1. คีมจับเข็มเย็บแผล Needle holders
 2. ทอนซิลซัคชั่น Yankauer ; Tonsil Suction
 3. ซัคชั่น ร้อยรู Poole Suction

 Forceps and Clamping จับ คีบ

 1. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบทิชชู Tissue forceps
 2. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบแอดสัน Adson forceps
 3. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบยาว long Forceps
 4. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบอาร์เทอรี่ Artery clamp
 5. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบเคลลี่ Kelly clamp
 6. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบไรท์แองเกิล Right Angle Clamp
 7. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบมิกซ์เจอร์ Mixture Clamp
 8. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบทอนซิล Tonsil Clamp
 9. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบโคเก้อร์ KOCHER  Clamp
 10. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบแบ๊บค็อก Babcock tissue  Clamp
 11. คีมจับเนื้อเยื่อแบบอลิซ Allis tissue  Clamp
 12. คีมจับเนื้อเยื่อ แบบมอสควิโต้ Mosquito  Clamp

 Retractor ดึง ถ่าง

 1. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบเซ็น Zenn retractor
 2. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบเวน Vein  retractor
 3. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบริชาร์ดสัน Richardson retractor
 4. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบแอ๊บโดมินอล Abdominal retractor
 5. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบดีเฟอร์ Dever  retractor
 6. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบอาร์มี่ เนวี่ Army-navy retractor
 7. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบดับเบิ้ลเอ็น Double-ended retractor
 8. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบโฮแมน Hohmann-style retractor
 9. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบโว๊คแมน Volkman retractor
 10. อุปกรณ์ ดึง ถ่าง แบบเอพี A-p retractor

 Others อื่นๆ

 1. อุปกรณ์ โพร๊บ Probe
 2. อุปกรณ์ ส่องตรวจ แอนโนสโคป Anoscope
 3. อุปกรณ์ ส่องตรวจ พร๊อคโตสโคป Proctoscope
 4. อุปกรณ์ ส่องตรวจ วาไจนอลสเป็คคูลั่ม Vaginal speculum
 5. อุปกรณ์ ส่องตรวจ เนซอล สเป็คคูลั่ม Nasal speculum
 6. คีมคีบแบบ อลิเกเตอร์ Alligator forceps


ดาวน์โหลดภาพประกอบได้ที่นี่ คลิก

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.cssd-gotoknow.org/