ข่าวสาร / กิจกรรม
ขอแสดงความขอบคุณ
September 08, 2021

ขอแสดงความขอบคุณคณะคอนเสิร์ตการกุศลฯ ปี 2561, 2562, 2563 สำหรับเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์สร้างภาพสามมิติ และชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังระบบเนวิเกชั่นเครื่องแรกในประเทศไทย ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

 

และนี่คือภาพบรรยากาศบางส่วนในงานเลี้ยงขอบคุณคณะฯ