ข่าวสาร / กิจกรรม
RCOST 2021
September 12, 2021

RCOST 2021 : 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 43 ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ (RCOST 2021) ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี  ได้รับการคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยครับ

เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้รับวัคซีนครบทุกรายแล้ว และได้ทำการตรวจ ATK  ตามมาตรการที่ได้รับมาจากคณะกรรมการจัดงานอย่างเคร่งครัด

พบกันที่ RCOST 2021 !

https://rcost2021.rcost.or.th/

RCOST 2021 was initially put on hold to wait for the Covid-19 situation to improve.  The time is now, and the committee has announced that RCOST 2021 is confirmed!  Same date, same time, and at the same place!  Save the date!  October 21-23, 2021! 

All of our Phoenix representatives are fully vaccinated, and we have been tested with ATK in conformance to the policies given by RCOST committee.

We will see you there in RCOST 2021!