ข่าวสาร / กิจกรรม
Orthopedic Management in Elderly - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
November 18, 2021

ประชุมวิชาการกองออร์โธปิดิกส์ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

'#AspenMedical

'#InelasticLumbarSupport

'#VistaCollar

'#CTO

'#PediatricCTO

'#AspenExtremities