ข่าวสาร / กิจกรรม
Cad Lab เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
December 15, 2021

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ ขอขอบคุณ 

โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ

ที่ได้ให้โอกาสบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมใน Lab ต่างๆที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น

 

We like to show our sincerest appreciations for letting us be a part of your valuable activities !!

Cad Lab - Siriraj Hospital, Sonklanakarin Hospital (Nov - Dec 2021)