ข่าวสาร / กิจกรรม
ประมวลภาพ: Pediatric Orthopaedic Fracture and Workshop 2021: 26 ธันวาคม 2564
December 25, 2021

อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดประชุม Pediatric Orthopaedic Fracture and Workshop 2021 ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมยงยุทธวัชรดุลย์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 5 โรงพยาบาลศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเผยแพร่ความรู้ด้านออร์โธปิดิกส์เด็ก ในการนี้ทางคณะกรรมการฯจึงขอเชิญแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

 

***************************************************************************

บริษัท ฟีนิกซ์ ฯ ขอกราบขอบพระคุณอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก ที่ให้บริษัทฯได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิชาการที่ทางอนุสาขาได้จัดขึ้น

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางอนุสาขาต่อไปในอนาคต

 

On behalf of Phoenix Surgical Equipment (Thailand), we like to express our sincerely gratitudes towards PediatricOrtho for giving us this oppurtunity to participate in your academic activities: Cadaver Lab in Siriraj Hospital December 2021

 

'#PediatricOrthopaedic

'#CADLABTPOS2021

'#ElasticNailCHM

'#PhoenixSurgical

'#FractureinPediatricPatient