ข่าวสาร / กิจกรรม
The 6th Annual Meeting of Burn and Wound Healing Association (Thailand) 2021
December 20, 2021

งาน Comprehensive Wound Care 2021 จัดโดยสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

 

'#VeraFlo

'#VACDRESSINGwithINSTILLATION

'#NPWT

'#DERMAL TEMPLATE

'#ECM Antimicrobial Dermal Template

'#ChronicWound

'#AdvancedWoundCare