ข่าวสาร / กิจกรรม
THOFAS Annual Meeting 2022
August 16, 2022

THOFAS Annual Meeting 2022

อนุสาขาเท้าและข้อเท้า ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดการประชุมวิชาการ THOFAS Annual Meeting 2022 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคและอุบัติเหตุของเท้าและข้อเท้า และสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการรักษา, การผ่าตัดที่ถูกต้อง ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  จึงใคร่ขอเชิญชวนแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากรทั่วไป ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

 

การประกวดงานวิจัย

ขอเชิญชวนแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมส่งประกวดงานวิจัย (Oral Presentation) 
กำหนดการส่ง Abstract สามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2565
มาที่ คุณจุฑามาศ เจียรนัย
E-mail: rcost04@gmail.com

 

 

พบกับบริษัท ฟีนิกซ์ และ ร่วมกิจกรรม Workshop Ankle Fusion Nail ได้ที่งานครับ