ข่าวสาร / กิจกรรม
Lab, Lab, Lab and More Lab!
December 06, 2022

บริษัท ฟีนิกซ์ ฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์และคณะฯ ทุกท่านและทุกโรงพยาบาล ที่ให้โอกาส ฟีนิกซ์ ได้มีโอกาสได้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของท่านมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ให้บริการทุกท่านอีกในโอกาสต่อๆไป

 

บริษัท ฟีนิกซ์ - Cadaver Lab พย-ธค 2565