ข่าวสาร / กิจกรรม
THOFAS Annual Meeting 2023 | 21-22 September 2023 at Berkeley Hotel Bangkok
September 21, 2023

บริษัท ฟีนิกซ์ ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้จัดงานประชุม THOFAS 2023 เป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาส และสนับสนุนฟีนิกซ์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด!! และหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปครับ

 

 

 

 

 

THOFAS Annual Meeting 2023 | 21-22 September 2023 at Berkeley Hotel Bangkok

ด้วยอนุสาขาเท้าและข้อเท้า ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ THOFAS Annual Meeting 2023 ในวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคและอุบัติเหตุของเท้าและข้อเท้า และสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการรักษา, การผ่าตัดที่ถูกต้อง ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

 

Phoenix - Day 1 - Lunch Symposium  :)