ข่าวสาร / กิจกรรม
Regional Hand Meeting 2023 | 17-18 August 2023
August 17, 2023

Regional Hand Meeting 2023 | 17-18 August 2023 at NanTrungjai Boutique Hotel

ชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลน่าน ได้จัดการประชุม Regional Hand Meeting 2023 ใน วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมน่านตรึงใจบูทีค จังหวัดน่าน

 

บริษัท ฟีนิกซ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯและให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของทางบริษัท

และขอขอบพระคุณทางชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่ดีโดยเสมอมา