ข่าวสาร / กิจกรรม
Workshop Pediatric Orthopaedic - โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
November 02, 2023

บริษัท ฟีนิกซ์ ฯขอขอบคุณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวสงขลานครินทร์ ภาควิชาออโธปิดิกส์ที่ให้โอกาสบริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่ม Pediatric Orthopaedics วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566