ข่าวสาร / กิจกรรม
Workshop Hand/Microsurgery - โรงพยาบาลศิริราช
October 20, 2023

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งที่ให้โอกาสบริษัทได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกในโอกาสต่อไป