ข่าวสาร / กิจกรรม
งานประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 2566 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
December 23, 2023

งานประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 2566

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Book The Date!  December 23, 2023

Vajira Hospital - Orthopaedics Annual Meeting ! 

 

พบกับสินค้าใหม๋ๆของบริษัท ฟีนิกซ์ ฯ เช่น 

Locking Acetabulum/ Pelvic Plate

Posterior Malleolus Plate

Posterior Fibula Plate

Coronoid Locking Plate

 

แล้วพบกันครับ!