ข่าวสาร / กิจกรรม
กิจกรรม - Cadaver Labs โรงพยาบาลศิริราช
December 16, 2023

บริษัท ฟีนิกซ์ กราบขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้เกียรติบริษัทฯ ทำให้ทางบริษัทฯได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการดีๆตลอดมา

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านอีกในโอกาสต่อๆไป

 

ศิริราช Cadaver Labs พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566