ข่าวสาร / กิจกรรม
Advance Arthroscopic Meniscus Surgery Lab - Featured : Bio Brace and AMIC Chondro-Gide
February 15, 2024

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทางวิชาการ 

Advance Arthroscopic Meniscus Surgery Lab

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567   ณ Cadaveric Surgical Training Center - 9th Floor , Faculty of Medicine Building - Srirakharinwirot University , Ongkharak Campus

ผู้สนใจ กรุณาติดต่อ

คุณพัชราภรณ์ บุญมา โทร 062-676-8136

หรือผู้แทนบริษัท ฟีนิกซ์ ในเขตของท่าน