สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
Electrosurgical Unit
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:

เครื่องจี้ห้ามเลือด และจี้ตัดด้วยกระแสไฟฟ้า (Electro Surgical System) และอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ BOWA ประเทศเยอรมนี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ความเสถียรและความคงทนสูง โดยมีระบบการป้องกันผิวหนังผู้ป่วยได้รับอันตรายจากความร้อนในระหว่างการผ่าตัดผ่านแผ่น Neutral Electrode ซึ่งปลอดภัยที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

BOWA มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานให้เลือกใช้มากมาย โดยมีระบบ COMFORT ในการแยกประเภทอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระบบจี้ตัดเนื้อเยื่อแบบ Ultrasonic Scapel (Patented Torsional Ultrasonic) ที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาดอีกด้วย