สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
Hydrocephalus Management and ICP/T Monitoring
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:

ผลิตภัณฑ์ Sophysa ประเทศฝรั่งเศส มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดความดันในสมอง และการระบายน้ำในโพรงสมอง โดยเป็นผู้ผลิตรายแรกในโลกที่ได้ผลิตอุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมองสู่ช่องท้องแบบ MRI-Compatible/ MRI-Safe (Polaris Valve) โดยมีให้เลือกทั้งชนิดที่มีลักษณะใช้ปิดรูเจาะกะโหลก (Burr Hole) และชนิดแบบวางราบไปกับกะโหลกศีรษะ (Contour)

 

 

Sophysa ยังมีชุดวัดความดันและอุณหภูมิในสมอง (Intracranial Pressure and Temperature Monitoring System) ICP / T Monitor ที่มีความแม่นยำและมีเครื่องแสดงผลและติดตามความดันและอุณหภูมิในสมองที่มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของศัลยแพทย์และพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤต