สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
Micro Doppler
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:

ผลิตภัณฑ์ตรวจวัดการไหลเวียนโลหิต แบบ Micro Surgical Doppler ยี่ห้อ Mizuho -VTI ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ในการตรวจหาเส้นเลือด หรือตรวจหาการไหลของโลหิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการผ่าตัด เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการหนีบเส้นเลือดโป่งโพงในสมองด้วย Aneurysm Clip หรือเพื่อตรวจหาหลอดเลือดในระหว่างผ่าตัด และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการผ่าตัด Revision By-Pass Surgery และการผ่าตัด Vericocele Ligation

 

ผลิตภัณฑ์ Doppler ยังมีข้อบ่งใช้อีกมากมาย เช่น การตรวจสอบการไหลเวียนโลหิตหลัง Bypass Anastomosis การตรวจการไหลเวียนของโลหิตหลังทำ Flap และการทดสอบ A/V Graft และ Fistula