สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
ENT -HighSpeed Drill and Shaver System
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ และเครื่องกรอ ความเร็วสูง และเครื่องตัด ปั่น ดูด (Shaver) สำหรับศัลยกรรม ENT ยี่ห้อ Bien Air ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เป็นผลิตภัณฑ์ไมโครมอเตอร์ไฟฟ้ายี่ห้อแรกๆในโลก ที่เริ่มนำมาใช้งานในการผ่าตัดศัลยกรรม ENT ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1959 ปัจจุบัน Bien Air มีผู้ใช้งานทั่วโลก และยังคงมีความเฉพาะทางในด้านศัลยกรรม ENT โดยมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง น้ำหนักเบา ทำงานเสียงเงียบ มีระบบระบายความร้อนที่ดี และมีราคาที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ Bien Air ได้รับความนิยมทั้งในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน มากมาย โดยสินค้าหลักๆทางด้าน ENT ประกอบด้วย

1 High Speed Motor มอเตอร์ความเร็วรอบสูง (80,000 รอบ/นาที) และหัวกรอ Stainless, Diamond และ คาร์ไบด์

2 เครื่องกรอหู (OSSEOSTAP)

3 เครื่องตัด ปั่น ดูด (Shaver)