สินค้าและบริการ
รหัส สินค้า
:
เยื่อหุ้มสมองเทียม (Dura Substitute)
ชื่อ
:
RESODURA Transparent Collagen Biomatrix for Regeneration of Dura Mater
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:
ผลิตภัณฑ์เยื่อหุ้มสมองเทียม สำหรับใช้ทดแทนเยื่อหุ้มสมองที่เสียหาย หรือเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหล่อเลี้ยงสมองรั่วตามแนวเย็บปิดเยื่อหุ้มสมอง