สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
Aneurysm Clips
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:

ผลิตภัณฑ์ Mizuho -Sugita Clip  ประเทศญี่ปุ่น เป็นผลิตภัณฑ์คลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมองที่มีรูปแบบและขนาดให้เลือกใช้มากที่สุดในโลก Mizuho มีความภูมิใจในคุณภาพการผลิตโดยอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชิ้น ผลิตอย่างพิถีพิถันและได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้มาตรฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพที่สุด