สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
Sport Medicine Solutions
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา และอนุสาขาเท้าและข้อเท้า ประกอบด้วย

  • แผ่นคอลลาเจนใช้สำหรับซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อ แบบ Chondro-Gide Collagen Membrane

  • เส้นเอ็นชนิด Allograft ผลิตภัณฑ์ MTF Biologics ประเทศสหรัฐอเมริกา