สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
HaloVest
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:
PMT
ผลิตภัณฑ์ดามกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบ HALO VEST ผลิตภัณฑ์ PMT ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ PMT เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกขนาดวงแหวน (Halo Ring) ที่สวมศีรษะ และเสื้อ (Vest) เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย PMT Halo Vest ให้ความสำคัญกับคุณภาพและการให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เร่งด่วนในผู้ป่วยแต่ละราย  บริษัท ฟีนิกซ์ มีสต็อกสินค้า Halo Vest ไว้ตลอดเวลา และพร้อมที่จะให้บริการในทันที