สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
Pediatric Orthopaedic Solutions
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:
ChM, TST
บริษัท ฟีนิกซ์ ฯ มีผลิตภัณฑ์ในการบำบัดรักษาโรคและอวัยวะเทียมที่มีความเฉพาะทาง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก (Pediatric Orthopedic)

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับออร์โธปิดิกส์เด็ก ประกอบด้วย

  • โลหะดามใส่ในโพรงกระดูกสำหรับผู้ป่วย Osteogenesis Imperfecta แบบ Telescoping Nail
  • โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง สำหรับกระดูก Femur ส่วนต้นสำหรับเด็ก (Proximal Femur Locking Plate)
  • โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง สำหรับใส่คร่อม Epiphyseal Plate แบบ 8-Plate

 

  • โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก แบบ Elastic Nail

 

  • โลหะดามกระดูกจากภายนอกสำหรับจัดกระดูกให้เข้าที่ (External Fixator)