สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
Foot / Ankle Solutions
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:
บริษัท ฟีนิกซ์ ฯ มีผลิตภัณฑ์ในการบำบัดรักษาโรคและอวัยวะเทียมที่มีความเฉพาะทาง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Surgery)

 

 

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Surgery) ประกอบด้วย

  • Mini Plate / Mini Screw
  • Cannulated Headless / Lag Screw
  • อุปกรณ์ดามกระดูกจากภายนอก External Fixator

  • Anatomical Variable Angled Locking Plate / Screw สำหรับเท้าและข้อเท้า

 

  • แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงสำหรับเชื่อมข้อเท้า Ankle Fusion Plate

 

  • โลหะดามใส่ในโพรงกระดูกแบบ Ankle Fusion Nail (TTC Nail)

 

  • ข้อเท้าเทียม (Total Ankle Prosthesis)

 

  • แผ่นคอลลาเจนใช้สำหรับซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อ แบบ Chondro-Gide Collagen Membrane

 

  • สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูกแบบ NovaBone Putty

  • อุปกรณ์ถ่างกระดูกแบบ Distractor / Spreader, อุปกรณ์สำหรับปรับกระดูกให้เข้าที่แบบ Syndesmotic Clamp, อุปกรณ์สำหรับปั่น กรอ กระดูกนิ้วเท้าแบบ Cup/Cone Reamer และ อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย สำหรับการผ่าตัดเฉพาะทางกระดูกเท้า และข้อเท้า