สินค้าและบริการ
ชื่อ
:
NPWT Wound Dressing System
หมวดหมู่
:
แบรนด์
:
KCI
ผลิตภัณฑ์ 3M Acelity KCI NPWT ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

ผลิตภัณฑ์ 3M Acelity KCI NPWT เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาแผลด้วยชุด โฟม สำหรับทำแผลด้วยความดันติดลบ KCI เป็นผู้ริเริ่มในการคิดค้นเทคโนโลยีการทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) ด้วย Vacuum Assisted Closure (V.A.C.) เพื่อดูดให้แผลเล็กลงและตื้นขึ้นโดยเร็ว และรักษาระบบปิดให้กับแผลผู้ป่วยเพื่อลดโอกาสติดเชื้อจากภายนอก

ผลิตภัณฑ์ KCI ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงร่วมกับสายดูดของเหลวแบบ S.E.N.S.A. T.R.A.C Pad ในการปรับความดันที่หน้าตัดแผล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในความดันที่คงที่และสม่ำเสมอทั่วทั้งแผลตลอดระยะเวลาการรักษา

                ผลิตภัณฑ์ KCI มี โฟมให้เลือกใช้มากมาย และยังมีโฟม ชนิดที่ได้รับการเคลือบ Silver เข้ากับโฟม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการกระตุ้นให้เนื้อเยื่อโตจนเต็มแผลได้เร็วโดยมีสาร Silver ใช้ป้องกันและลดปัญหาติดเชื้อในแผล และยังเป็น NPWT SYSTEM เดียวในโลกที่มีระบบในการชะล้างแผลแบบอัตโนมัติ (Veraflo Technology) ซึ่งใช้ร่วมกับเครื่อง VAC Ulta ในการล้างแผลทุก 3 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อลดการเติมโตของ Bacterial Biofilm

 

และนอกจากการจัดการกับแผลเปิด แผลอุบัติเหตุ หรือแผลเรื้อรังแล้ว 3M Acelity KCI ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน Wound Break Down รุ่น PREVENA - Incisional Wound Management System เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดโอกาสในการที่แผลผ่าตัดจะติดเชื้อ และลดขนาดของแผลเป็น อีกทั้งยังช่วยดึงให้ปากแผลชิดกันในสามมิติ ทำให้แผลผ่าตัดเรียบ สวย และแห้งเร็ว เหมาะกับการใช้งานในผู้ป่วย High Risk เพื่อใช้เป็น Prophylactic Measure ให้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการที่แผลจะไม่สมาน อันอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิด Complications ต่างๆตามมาได้