ข่าวสาร / กิจกรรม
2021 TCVS meeting : 1st Thai Cerebrovascular Surgery meeting
November 11, 2021

งานประชุมวิชาการครัั้งแรกของสมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมอง (ประเทศไทย)

วันที่ 10-12 พ.ย.2564 ในรูปแบบ Virtual meeting ครอบคลุมการดูแลโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

ทั้งการดูแลรักษาด้วยยา การผ่าตัด และการรักษาด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดโดยวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

พบกับบริษัท ฟีนิกซ์ ฯได้รูปแบบ Virtual Exhibition ในงานนี้ด้วยครับ